สถาบัน SMI ร่วมกับภาครัฐขับเคลื่อนและเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย SMEs ทั่วประเทศ

"สถาบัน SMI สภาเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์แห่งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ (ส.อ.ท.) ร่วมกับภาครัฐ ขับเคลื่อนและเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย SMEs ทั่วประเทศ" คุณมานะผล ภู่สมบุญ รองประธานสภาเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์แห่งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์

อ่านเพิ่มเติม...

จัดเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ Workshop สัญจรพารวย ปีที่ 4 ครั้งที่ 10 จังหวัดหนองคาย

ภาพบรรยากาศเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ Work shop สัญจรพารวย !! ณ จังหวัดหนองคาย เพื่อได้เรียนรู้กับเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์และทำความเข้าใจกับระบบโลจิสติกส์ภายในองค์กร มีผู้เข้าร่วมเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ 71 คน

อ่านเพิ่มเติม...

คุณสรกิจ มั่นบุปผชาติ กรรมการบริหารสถาบัน SMI ร่วมงานแสดงเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เปิดตัวงาน e-biz Expo 2015

คุณสรกิจ มั่นบุปผชาติ คณะกรรมการบริหารสถาบัน SMI และประธานกลุ่มเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์หัตถเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ ร่วมงานแสดงเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เปิดตัวงาน e-biz Expo 2015

อ่านเพิ่มเติม...

คุณศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล ให้สัมภาษณ์สถานี Money Channel

คุณศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล ประธานสถาบัน SMI ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ Money Chnnel ในประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ผู้ประกอบการ SMEs และแนวโน้มในอนาคต เนื่องจากหลายฝ่ายแสดงความกังวลหลังภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ซึ่งจะออกอากาศช่วงเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เที่ยงวัน ในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2558 เวลา 11:45 น. ทางสถานีโทรทัศน์ Money Channel

อ่านเพิ่มเติม...

Wednesday the 3rd. Custom text here

เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์สถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ : http://discozik.com
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.