สถาบัน SMI และ สสว. ร่วมต่อยอดพัฒนาโครงการตามพระราชดำริ

สถาบันSMI และ สสว. ร่วมต่อยอดพัฒนาโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯ ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ (ปัตตานี นราธิวาส สงขลา ยะลา และสตูล)

อ่านเพิ่มเติม...

รองประธาน สอท. ร่วมงาน TV Digital กลไกยกระดับ Creative Economy สู่ Digital Economy

รองประธาน สอท. ร่วมงาน TV Digital กลไกยกระดับ Creative Economy สู่ Digital Economy นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล รองประธานสภาเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์แห่งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ "ภาพรวมของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ยุค Digital Economy"

อ่านเพิ่มเติม...

เริ่มแล้ว Workshop พารวยปีที่ 4 !! 

เริ่มแล้ว Workshop พารวยปีที่ 4 !! ..สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์การผลิต (SMI) ร่วมกับ สำนักโลจิสติกส์ กรมเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์พื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ จัดเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ Workshop สัญจร พารวยด้วย Smart Logistics ปีที่ 4 ครั้งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า ห้องทับทิม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

อ่านเพิ่มเติม...

สถาบันSMI และ สสว. ร่วมต่อยอดพัฒนาโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯ ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้

สถาบันSMI และ สสว. ร่วมต่อยอดพัฒนาโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯ ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ (ปัตตานี นราธิวาส สงขลา ยะลา และสตูล) จัดเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์การสร้างและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม...

Workshop ระดมสมองจัดทำมาตรการส่งเสริม SME เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคสช....

Workshop ระดมสมองจัดทำมาตรการส่งเสริม SME เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคสช....วันที่ 5 มีนาคม 2558 คุณศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล ประธานบริหารสถาบัน SMI พร้อมด้วยคุณพัฒนศักย์ ฮุ่นตระกูล รองประธานบริหารสถาบัน SMI

อ่านเพิ่มเติม...

สถาบันSMI จัดประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อน SMEs โดยภาคเอกชน เพื่อเตรียมเสนอต่อรัฐบาล

สถาบันSMI จัดประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อน SMEs โดยภาคเอกชน เพื่อเตรียมเสนอต่อรัฐบาล ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม GS1 room 3 สภาเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ฯ โดยร่วมมือกันระหว่าง 4 หน่วยงาน

อ่านเพิ่มเติม...

Monday the 1st. Custom text here

เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์สถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ : http://discozik.com
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.