เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์แสดงและจำหน่ายเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ภายในประเทศ

 ด่วน!!
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SME ออกบูธเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์แสดงและจำหน่ายเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ภายในประเทศ 

 

 

 

เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์แสดงและจำหน่ายเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ภายในประเทศ

เชิญเข้าร่วมเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์แสดงและจำหน่ายเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ภายในประเทศ ณ ห้างสรรพเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เซ็นทรัล สาขาในกรุงเทพฯ ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จะแจ้งสาขาให้ทราบอีกครั้งภายหลังจากผ่านการคัดเลือก) และคลองผดุงกรุงเกษม หน้าทำเนียบรัฐบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. สถานที่ ห้างสรรพเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เซ็นทรัล จัดพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 21 – 24 กันยายน 2560
2. สถานที่ คลองผดุงกรุงเกษม จัดงานระหว่างวันที่ 4 – 20 กันยายน 2560

 

ปิดรับสมัคร 10 สิงหาคม 2560

ผปก. เลือกสมัครได้ 1 แห่ง ระหว่างเซ็นทรัล หรือ คลองผดุง เท่านั้น!!

      

 

 

Thursday the 4th. Custom text here

เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์สถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ : http://discozik.com
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.