ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ SCB-FTI Factory Outlet ครั้งที่ 14

 
สภาเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ฯ ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จัดงานแสดงเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ SCB-FTI FACTORY OUTLET ครั้งที่ 14
ระหว่างวันที่ 26-30 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-18.00 น.
ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

 

 

    ทั้งนี้ ตลอดการจัดงาน 13 ครั้งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากผู้เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ มีผู้เข้าร่วมชมงานจับจ่ายใช้สอยมากกว่า 10,000 คน ต่อวัน สำหรับงานครั้งนี้ Theme งานคือ Chic café เน้นความแปลกใหม่ เก๋ไก๋ ดูดีมีสไตล์ทันสมัย ดีไซน์โดดเด่น เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่
    หลักเกณฑ์สำหรับผู้ร่วมออกร้าน
  1. เป็นสมาชิกสภาเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ฯ/GS1 Thailand และลูกค้า SCB จะได้รับการพิจารณาลำดับต้น
  2. กรณีที่เป็นเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ที่ตรงกับ Theme งานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. จำหน่ายเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ใหม่ คุณภาพดี ราคาถูกเป็นพิเศษ (ราคาโรงงาน) และมีเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เพียงพอ สำหรับจำหน่ายตลอดการจัดงานทั้ง 5 วัน
  4. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมงานไม่สามารถโอน เปลี่ยนแปลง หรือแบ่งพื้นที่เช่าให้กับผู้แทนจำหน่ายรายอื่นๆ คณะผู้จัดงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมงาน และจัดสรรจำนวนคูหา และตำแหน่งคูหาให้ตามความเหมาะสม
  5. คณะผู้จัดงาน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าคูหา กรณีแจ้งยกเลิกหลังวันที่ 15 มิถุนายน 2560
  6. ห้ามปิดคูหาก่อนเวลาจำหน่ายเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ตามที่คณะผู้จัดงานได้กำหนดไว้ (เวลา 09.00 -18.00น.)
  7. ห้ามนำเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ไม่มีคุณภาพหรือเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์สำเร็จรูปจากต่างประเทศมาจำหน่าย หรือห้ามนำเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์อื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในใบสมัครมาวางจำหน่าย ค่าบริหารจัดการ (1 คูหา / 5 วัน)
    - สมาชิกสภาเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ฯ /สมาชิก GS1 ที่มีสถานภาพสมบูรณ์ (ไม่ค้างค่าชำระบำรุงประจำปี 2560)
     >> ราคา 7,500 บาท (Vat 7% = 525 บาท) รวม 8,025 บาท
    - ผู้ประกอบการทั่วไป
     >> ราคา 10,000 บาท (Vat 7% = 700 บาท) รวม 10,700 บาท


 

เพื่อความสะดวกกรุณากรอกใบสมัครตามลิงค์

สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณจริยา/คุณอำนาจฯ

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร. 02 345-1171 , 02 345-1166


 

 

 

Monday the 8th. Custom text here

เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์สถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ : http://discozik.com
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.