โครงการบ่มเพาะศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ จัดโดยสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่อเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์

 

สวน. ร่วมมือกับ สวทน. ดำเนินงาน
“โครงการบ่มเพาะศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของภาคเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ด้วย Talent Mobility"

 

โครงการบ่มเพาะศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ของภาคเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ด้วย Talent Mobility


สัมมนาโครงการ Talent Mobility ระยะที่ 2 ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559

เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ ถนนสุขุมวิท

 

โดยจุดเด่นของงานมีการให้เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ในส่วนของ Talent Mobility และมีการเสวนาในหัวข้อ “เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ยั่งยืนด้วย Talent Mobility” และหัวข้อ “แนวโน้มเทคโนโลยีและนวัตกรรมปี 2016-2020”

  คลัสเตอร์เป้าหมาย : อาหาร เกษตร และผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม

วัตถุประสงค์ :

• เพื่อชี้ให้เห็นถึงแนวทางการนำ Talent Mobility ไปใช้พัฒนาการประกอบเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ ด้วยองค์ความรู้ด้าน วทน. เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและมั่นคง

• เพื่อให้ผู้ประกอบการในคลัสเตอร์ ได้รับทราบทิศทางการพัฒนาในมิติด้าน วทน. รวมถึงสภาพการแข่งขันในตลาดปัจจุบัน เพื่อเป็นแรงผลักดันและกระตุ้นให้เกิดการวิจัยพัฒนาในองค์กร 

• เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการสนับสนุนด้านการวิจัยจากภาครัฐ และภาคการศึกษา ให้ผู้ประกอบการในภาคเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์สามารถต่อยอดแนวความคิดไปสู่การปฏิบัติจริงได้

 

สมัครเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ : 

หรือส่งแบบตอบรับได้ที่ : สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่อเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์

คุณสุกัลยา / โทร : 02-345-1236 / E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Thursday the 4th. Custom text here

เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์สถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ : http://discozik.com
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.