พิธีเปิดตัว "โครงการพัฒนาเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ฮาลาล" 

สถาบัน SMI ร่วมกับ ศูนย์ส่งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ภาคที่ 10 จัดพิธีเปิดตัว "โครงการพัฒนาเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ฮาลาล เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์การจัดทำระบบมาตรฐานฮาลาล" ณ ห้องไพลิน โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ และขั้นตอนการดำเนินงาน ในพิธีเปิดตัวโครงการ

ได้รับเกียรติจาก นายจารุพันธ์ จารโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ภาคที่ 10 กล่าวเปิดตัวโครงการ เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นผู้ผลิตเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ที่ไม่ใช่อาหาร ในการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองระบบมาตรฐานฮาลาล โดยจะดำเนินการในพื้นที่เป้าหมายภาคใต้ตอนเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ 7 จังหวัด ซึ่งมีเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการ SMEs จำนวน 10 ราย นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงาน ได้รับฟังการบรรยายเรื่อง "เตรียมความพร้อม สู่ตลาดฮาลาล" โดย นายสมศักดิ์ ซูโอ๊ะ นักวิชาการชำนาญการฝ่ายฮาลาล เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ รูปแบบเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ที่จะดำเนินการ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการเข้าให้คำปรึกษา พร้อมรับคู่มือฮาลาลแนะนำเกี่ยวกับระบบเพื่อประกอบการขอตรวจรับรองมาตรฐานต่อไป

Sunday the 7th. Custom text here

เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์สถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ : http://discozik.com
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.