ความเป็นมาเนื่องจากการเติบโตและการเพิ่มจำนวนมากเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาคเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์การผลิต (SMI) ของไทย และสมาชิกของสภาเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์แห่งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ กว่า 80 % เป็นผู้ประกอบการ SMI จึงจำเป็นต้องมีสถาบันที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการที่จะรองรับการแก้ไขปัญหา ตลอดจนนำเสนอนโยบายเพื่อการพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการ SMI จึงได้นำเสนอการจัดตั้งสถาบันฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภาเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ฯ และได้รับการอนุมัติ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2550 ในการประชุมครั้งที่ 12/2550/220 (21)

Monday the 1st. Custom text here

เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์สถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ : http://discozik.com
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.