สวัสดีเศรษฐกิจ : เสียงสะท้อนจาก'SME'


 สวัสดีเศรษฐกิจ : เสียงสะท้อนจาก'SME'

สวัสดีเศรษฐกิจ : เสียงสะท้อนจากเอสเอ็มอี : โดย...สุรพล โอภาสเสถียร

เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสไปร่วมบรรยายกับท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสถาบันเพื่อเป็นการให้เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ข้อเท็จจริงกับผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ หัวข้อในการบรรยายก็จะเป็นเรื่องยอดฮิตของเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอี คือการเข้าถึงสภาพคล่องในภาวะที่เกิดปรากฏการณ์ที่ส่งผลต่อการเพิ่มต้นทุนการประกอบเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์

นั่นคือเรื่องต้นทุนค่าแรงที่เพิ่มสูงเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์กับเรื่องความผันผวนในค่าเงินบาทที่มีการแข็งค่าเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์มา

ทางเอสเอ็มอีหรือตัวแทนกลุ่มเอสเอ็มอีได้ให้เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ที่เป็นประโยชน์มากๆ ว่าต้นทุนที่เพิ่มบวกกับความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนนั้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ใช้แรงงานเป็นฐานหรือที่เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เรียกว่ากลุ่มเอสเอ็มอีที่มีการใช้แรงงานเข้มข้น (จากเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ที่ปรากฏมาตรวัดที่มีการเสนออกมาคือ เอสเอ็มอีที่ใช้แรงงาน 15 คนเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ไป) และขณะเดียวกันก็เป็นเอสเอ็มอีที่เป็นผู้ส่งออกด้วยเกิดอาการเป็นไข้ต้นทุนบวกอาการแทรกซ้อนจากค่าเงินบาทแข็ง มุมมองและเสียงสะท้อนที่น่ารับฟัง เช่น

1. การที่ต้องจ่ายค่าแรงเพิ่มกับลูกจ้างเดิม คนเดิม ในอัตราใหม่ที่สูงเพิ่มเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์อย่างเต็มที่โดยตรงเป็นภาระที่หนักมาก

2. ต้นทุนจาก Supplier หรือการรับต้นทุนจากต้นน้ำที่มีการบวกเพิ่มค่าแรงใหม่เข้าไปก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่หนักพอควร

3. การมีรายได้เป็นเงินต่างประเทศแต่มีต้นทุนเป็นเงินบาท ตอนผลิตตอนทำสัญญาเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ผูกพันกันที่ค่าเงินตัวหนึ่ง อัตราแลกเปลี่ยนอัตราหนึ่ง จากนั้นก็มีการคาดการณ์ว่าในตอนรับเงินจะสามารถแปลงเป็นเงินไทยในระดับราคาหนึ่ง ซึ่งก็จะนำไปเป็นรายได้คำนวณคู่กับต้นทุนที่เป็นเงินบาท กำไรขาดทุนก็ประมาณกันไว้ในจุดนั้นๆ

4. เวลาที่รับเงินจริงดันมีการไหลเข้ามาของเงินทุน อันเนื่องมาจากการเพิ่มปริมาณเงินของธนาคารกลางในประเทศยักษ์ๆ ทั้งหลายที่มายังภูมิภาคนี้รวมเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์บางส่วนนั้น ส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนผันผวน เงินบาทมีค่าแข็งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์และมีแนวโน้มแข็งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์

5. เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์สารเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ที่ออกมาจากนักวิชาการ กูรู ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่อยากเกี่ยวข้อง ผู้ที่ไม่ควรจะเกี่ยวข้อง แกนนำม็อบตลอดจนบรรดากูรู้ กูก็รู้ กูไม่รู้ แต่อยากบอกว่ารู้ ต่างกรูเข้ามาให้ความเห็นยังกับฉลามได้กลิ่นเลือด คำถามมีอยู่ว่ามีใครรู้บ้างว่าเงินไหลเข้ามาเท่าใด เงินไหลไปลงที่ไหนบ้าง เงินไหลไปลงตลาดอะไรบ้าง อย่างละเท่าไร มันไม่เคยมีความกระจ่าง

6. จากข้อ 5.เลยเป็นที่มาของการบ่นออกมาดังๆ จากผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายว่า ทำไมไม่ลดดอกเบี้ยบาทจะได้อ่อน หรือทำไมไม่เก็บภาษีเงินทุนไหลเข้า ทำไมไม่เก็บค่าธรรมเนียมเงินทุนไหลเข้า คนค้าเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ต้องการค่าเงินที่ไม่ผันผวน ต้องการอะไรที่แน่นอน

7. เรื่องตั้งแต่ข้อ 1-6 ผมไม่มีคำตอบจริงๆ แต่ผมเคยได้ฟังการบรรยายยุทธศาสตร์การเพิ่มความเข้มแข็งของเอสเอ็มอีไทยให้ทันโลก ทันการแข่งขันว่าเอสเอ็มอีไทย ในยุคใหม่ต้องมีการปรับตัวให้เร็ว ต่อมาคือต้องบริหารต้นทุนให้ดี ต้องวางแผน อย่าหวังพึ่งรัฐ ต้องพึ่งตนเอง ท่อนท้ายนี้ทำให้ผมนึกถึงคำพูดผู้นำต่างชาติท่านหนึ่งที่พูดว่า อย่าถามว่าประเทศจะให้อะไรท่าน แต่จงถามตัวท่านว่าท่านได้ให้อะไรแก่ประเทศ และท้ายสุดอยากพูดถึงนักวิทยาศาสตร์ในอดีตท่านหนึ่งที่กล่าวว่า "สิ่งมีชีวิตที่จะอยู่รอดนั้นไม่ใช่สายพันธุ์ที่แข็งแรงที่สุด แต่เป็นสายพันธุ์ที่ปรับตัวได้ดีที่สุดเท่านั้นจึงจะอยู่รอดได้"

--------------------

(สวัสดีเศรษฐกิจ : เสียงสะท้อนจากเอสเอ็มอี : โดย...สุรพล โอภาสเสถียร)

ขอขอบคุณแหล่งที่มา

Monday the 8th. Custom text here

เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์สถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ : http://discozik.com
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.