วันเผยแพร่ วันจันทร์, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖

แนะ 5 วิธีทางรอดเอสเอ็มอี


อาจารย์ธรรมศาสตร์แนะ5วิธี ทางรอดเอสเอ็มอีไทยในยุคแข่งขันสูง
ดร.การดี เลียวไพโรจน์ อาจารย์ประจำ สาขาบริหารการปฎิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร์และบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บรรยายเรื่อง ทางรอด SMEs ไทย เพิ่มผลผลิตพิชิตกำไร ว่า ทางรอดของเอสเอ็มอีไทยในยุคที่มีการแข่งขันสูงคือ ผู้ประกอบการจะต้องเพิ่มผลิตภาพการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ด้วย 5วิธี 5 สถานการณ์คือ

1.การเพิ่มจำนวนแรงงานคน เพื่อเพิ่มผลผลิต

2.การเพิ่มปริมาณผลผลิตแต่ลดจำนวนแรงงานคนลง  

3.ลดการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตให้น้อยลง

4.ใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในกลุ่มคลัสเตอร์ เพื่อลดต้นทุน และ

5.ลดปริมาณการผลิตลง ซึ่งวิธีนี้อาจจะถูกนำมาใช้เฉพาะช่วงวิกฤตเท่านั้น เพื่อประคองให้เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์อยู่รอด

"การจะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเอสเอ็มอีจะเน้นทำด้วยความเร็วในการผลิตอย่างเดียวไม่ได้ แต่จะต้องมีคุณภาพ มีต้นทุนที่ถูก มีความปลอดภัยและต้องมีจรรยาบรรณในการทำเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ด้วย เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์จึงจะอยู่ได้ยั่งยืน" ดร.การดี กล่าว

สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่จะรุกตลาดไปตลาดอาเซียน โดยเฉพาะประเทศที่เพิ่งเปิดใหม่และพัฒนาอย่าง กัมพูชา ลาวและพม่านั้น ในช่วงแรกเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ไทยอาจยังเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ไม่ได้มาก แม้ว่าเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์จะมีคุณภาพดีกว่า เนื่องจากมีราคาสูงกว่าเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์จากจีน เพราะผู้บริโภคในตลาดเหล่านี้ส่วนใหญ่ยังไม่รับรู้ถึงประสิทธิภาพและมูลค่าของฟังก์ชั่นการใช้งานและคุณภาพของเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ แต่เชื่อว่าในระยะยาวจะเป็นการลงทุนที่ตุ้มทุนมาก

ขอขอบคุณแหล่งที่มา

Sunday the 7th. Custom text here

เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์สถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ : http://discozik.com
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.