วันเผยแพร่ วันจันทร์, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

ปรับกลยุทธ์กู้วิกฤติส่งออก เพิ่มแรงกระตุ้นเศรษฐกิจปีหน้าฝ่ามรสุม


หลัง เผชิญฝ่ามรสุมรุนแรงทั้งปัจจัยภายนอกประเทศ เศรษฐกิจภายใน ประเทศ และผลกระทบความไม่สงบทางการเมือง เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ได้ข้อสรุปแล้วว่าเศรษฐกิจไทยปี 2556 นี้จะขยายตัวไม่ถึง 3%

โดยกลไกหลักของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่น่าเป็นห่วงมากที่สุด ได้แก่ “ภาคการส่งออก” นั้น หน่วยงานหลักๆ อย่าง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และธนาคารแห่งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ (ธปท.)ประเมินว่า จะขยายตัวในระดับ 0% หรือต่ำกว่า จากต้นปีที่คาดการณ์ไว้ที่ 7-8%

ก่อให้เกิดคำถาม วันนี้ การส่งออกของไทยก้าวเข้าสู่โหมด “เซ็ตซีโร่ (Set Zero)” สู่ภาวะถดถอยเต็มพิกัด หรือไม่ ในขณะที่ “ขีดความสามารถในการแข่งขัน” ในหลายภาคการผลิตกำลัง “ตกต่ำ” จนถูกคู่แข่งแซงไม่เห็นฝุ่น!

หลายฝ่ายแสดงความกังวลถึงแรงส่งของการส่งออกไทยในปีหน้า 2557 ว่าจะย่ำแย่ลง หรือจะยังพอมีโอกาส “ฟื้นชีพ” กลับมาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

“ทีมเศรษฐกิจ” สัมภาษณ์ “นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค” อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ถึงวิกฤติส่งออกของไทยที่กำลังเผชิญอยู่ และโอกาสในการผลักดันภาคการส่งออกในปี 2557 ฝ่าวิกฤติที่กำลังรุมเร้าอยู่รอบด้าน


“ยกธง” ส่งออก ’56 ไม่ถึงดวงดาว

“จากการประชุมร่วมกับผู้ส่งออกเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์สำคัญๆ และทูตพาณิชย์ในต่างประเทศเมื่อเดือน พ.ย.ที่ผ่านมา ที่ประชุมเห็นตรงกันว่า มูลค่าส่งออกในปีนี้จะอยู่ที่ 230,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 1.3% ลดลงจากเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้ตั้งแต่ปลายปี 55 ว่าจะขยายตัว 7–7.5% มูลค่า 240,000-250,000 ล้านเหรียญฯ”

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวถึงภาพรวมส่งออกของไทยในปีนี้ หลังการประเมินภาพรวมส่งออกในเดือน พ.ย.56 ที่พบว่า มูลค่าส่งออกนับแต่เดือน ม.ค.-ก.ย.56 ขยายตัว เพียง 0.05% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีมูลค่า 172,139.8 ล้านเหรียญฯ ดังนั้นหากในช่วง 3 เดือนที่เหลือของปี สามารถส่งออกได้เฉลี่ยเดือนละ 20,000 ล้านเหรียญฯ ก็น่าจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ที่ 1.3% ได้

“แต่ตัวเลขเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ในเดือน ต.ค.56 การส่งออกมีมูลค่าเพียง 19,393.5 ล้านเหรียญฯ และมูลค่ารวม 10 เดือนที่ได้ 191,533.3 ล้านเหรียญฯ หรือขยายตัวติดลบ 0.02% นั่นทำให้สถานการณ์การส่งออกยังคงน่าเป็นห่วงว่า ตัวเลขทั้งปีอาจไม่ได้ตามเป้าหมาย”

อย่างไรก็ตาม อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตั้งข้อสังเกตว่า สถานการณ์เช่นนี้ ไม่ได้เกิดเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เฉพาะกับเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ แต่หลายประเทศต่างก็เผชิญกับสถานการณ์เดียวกัน โดยเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์การส่งออกในเดือน ม.ค.-ก.ค.56 มาเลเซียติดลบ 2.5% อินโดนีเซียติดลบ 6.1% ฟิลิปปินส์ ติดลบ 3.4% อินเดีย ติดลบ 2.5% บราซิล ติดลบ 2.5%

ขณะที่ผู้นำเข้ารายสำคัญของโลกมีอัตรานำเข้าที่ลดลงเช่นกัน โดยช่วงเดือน ม.ค.-ส.ค.56 สหรัฐฯ นำเข้าติดลบ 1.3% ญี่ปุ่น ติดลบ 8% สิงคโปร์ ติดลบ 3.1% ออสเตรเลีย ติดลบ 7% ส่วนจีน ช่วง 2 ไตรมาสแรก ติดลบ 5%

สารพัดปัญหาฉุดส่งออกไทยทรุด

สำหรับมูลเหตุที่ทำให้การส่งออกของไทยในปีนี้พลิกผันจาก “หน้ามือเป็นหลังมือ” นั้น อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าวว่า มีหลายปัจจัยประดังเข้ามาพร้อมกัน ทั้งจากปัจจัยภายนอกที่ไทยไม่สามารถควบคุมได้ และจากปัจจัยภายในประเทศเอง

โดยปัจจัยภายนอกที่สำคัญ คือ “กำลังเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ของคู่ค้า” ที่เป็นตลาดส่งออกหลักอย่าง สหรัฐฯ ยุโรป ที่หดตัว ปัญหาความไม่สงบภายในประเทศคู่ค้าอย่างการเมืองในอียิปต์ และซีเรีย ขณะที่จีนที่เป็นผู้นำเข้าเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์รายใหญ่ของโลกและเป็นผู้นำเข้าวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และชิ้นส่วนรายสำคัญของไทยก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน

นอกจากนี้ เงินทุนไหลเข้า-ออกรวดเร็ว ทำให้อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทผันผวนทำให้ความสามารถในการแข่งขันเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ไทยลดลง รวมถึงมาตรการกีดกันทางการค้าของคู่ค้า ทั้งมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (AD) มาตรการตอบโต้การอุดหนุน (CVD) มาตรการปกป้องการนำเข้า (SG) และมาตรการอื่นๆ ที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษี (NBT) ที่ล้วนส่งผลกระทบต่อการส่งออกเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ไทย โดยเฉพาะผักและผลไม้ที่ผู้นำเข้าอย่างเช่น อียู และจีน จำกัดจุดนำเข้า หรืออินโดนีเซีย ที่กำหนดให้ต้องขอใบอนุญาตนำเข้าจากกระทรวงเกษตรและการค้าก่อน

“ขณะที่ปัจจัยภายใน คือ ด้านผลผลิตกุ้งในประเทศก็ลดลงกว่า 40% จากโรคระบาดกุ้งตายด่วน (EMS) ที่ทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอส่งออก มีต้นทุนการผลิตสูงเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ ทั้งยังมีปัญหาจากค่าแรงที่ปรับเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ และต้นทุนโลจิสติกส์ ที่ไทยมีสัดส่วนสูงถึง 15-20% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) สูงกว่าประเทศอื่นๆ ที่มีสัดส่วนเพียง 8% จึงทำให้การส่งออกไทย “เสียเปรียบ” ด้านขีดความสามารถในการแข่งขัน”

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศ ที่อาจส่งผลทำให้คู่ค้าไม่มั่นใจในการสั่งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ไทย เพราะเกรงว่า ผู้ผลิตและผู้ส่งออกผลิตและจัดส่งให้ไม่ทันตามกำหนด แม้ความขัดแย้งทางการเมืองขณะนี้ จะยังไม่ส่งผลกระทบต่อภาคส่งออกมากนัก เพราะส่วนใหญ่ลูกค้าต่างประเทศได้สั่งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ล่วงหน้า 3-4 เดือน บางเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์นานถึง 6 เดือน เพื่อเตรียมเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่

ขณะที่ระบบการขนส่งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ยังไม่มีปัญหา ไม่ได้มีการปิดสนามบินเหมือนในอดีต

“แต่หากการประท้วงยังคงยืดเยื้อ อาจทำให้ลูกค้าชะลอการสั่งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ เพราะเกรงว่าผู้ส่งออกไทยอาจผลิต และส่งมอบให้ไม่ทันตามกำหนดได้ ซึ่งเรื่องนี้กรมฯ ได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์ไทยที่ประจำอยู่ในประเทศต่างๆ เร่งชี้แจงทำความเข้าใจกับลูกค้าถึงสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ และสร้างความมั่นใจว่า ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกไทยจะสามารถผลิตและส่งมอบเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ได้ทันตามกำหนดอย่างแน่นอน”

 


คลี่กลยุทธ์กอบกู้วิกฤติส่งออกปี 57
ด้านยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมการส่งออกที่กรมฯจะดำเนินการเพื่อกอบกู้วิกฤติส่งออกที่กำลังเกิดเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์นั้น นางนันทวัลย์กล่าวว่า มีอยู่ด้วยกัน 8 ข้อได้แก่ 1.Value Creation, Innovation & Branding หรือการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มในเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์และบริการ การสร้างนวัตกรรมและตราเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ โดยเน้นให้ตรงกับความต้องการของตลาด เจาะลูกค้าเป็นรายกลุ่มหรือการเข้าสู่เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ที่เป็น “เทรนด์ใหม่” เช่นเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น

“กรมฯ มีแนวคิดที่จะโปรโมตเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ไทยผ่านนิตยสาร โทรทัศน์ ป้ายบิลล์บอร์ดในประเทศเป้าหมาย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ไทยเป็นที่รู้จัก สร้างการยอมรับเพื่อช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ไทยดีเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ โดยได้ขอให้ทูตพาณิชย์ดูว่า มีเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์อะไรบ้างที่มีขีดความสามารถในการบุกตลาดในประเทศที่ไปประจำอยู่ เพื่อจะได้เข้าไปทุ่มเทส่งเสริมภาพลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักมากเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์”

2.Trading Nation ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยเป็นผู้ค้าในลักษณะ “คนกลาง” รับออเดอร์เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์จากลูกค้าต่างประเทศ แล้วนำมาผลิตเอง หรือส่งต่อให้ผู้ผลิตรายอื่นเช่นเดียวกับที่สิงคโปร์ทำ ซึ่งนอกจากจะมีรายได้จากการเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์แล้ว ยังเป็นการช่วยทำตลาดให้ผู้ผลิตรายเล็กอีกด้วย 3.Internationalization หรือการพัฒนาเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์และผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะเอสเอ็มอี ให้ทำเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ในต่างประเทศ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แสวงหาวัตถุดิบ และลดต้นทุน 4. AEC/FTA ขยายการค้าและการลงทุนกับพันธมิตรในอาเซียน โดยใช้ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) เพื่อสร้างแต้มต่อเหนือคู่แข่ง

5.Cluster & Supply Chain พัฒนาและส่งเสริมเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์และบริการเป็นกลุ่มอย่างครบวงจร (Clusters) เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง และสร้างความเข้มแข็งในห่วงโซ่การผลิต 6.Country & Industry Image Building สร้างภาพลักษณ์ประเทศในฐานะประเทศผู้ส่งออกเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์และบริการที่มีคุณภาพ โดยเน้นเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์สำคัญๆ

7.Digital Commerce ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบการค้าสมัยใหม่ และสื่อดิจิตอล เพื่อขยายช่องทางการตลาดออนไลน์ และ 8.Kitchen of the World จัดเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ส่งเสริมอาหาร/ร้านอาหารไทย อาหารฮาลาลและผลิตภัณฑ์อาหารในต่างประเทศ

นอกจากยุทธศาสตร์และแผนงานข้างต้น กรมฯ ยังได้หารือร่วมกับภาคเอกชน เพื่อกำหนดแผนเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ “เพิ่มเติม” ในการผลักดันการส่งออกเป็นรายคลัสเตอร์ หรือรายเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์

โดยในกลุ่มเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น ภาคเอกชนต้องการเพิ่มการส่งออกไปยังตลาดใหม่ เน้นสร้างเครือข่ายพันธมิตรและขยายการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ โดยมีตลาดเป้าหมายคือ อาเซียน (ลาว กัมพูชา พม่า ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย) ละตินอเมริกา (ชิลี และโคลอมเบีย) เอเชียใต้ (อินเดีย) ตะวันออกกลาง (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) และซาอุดีอาระเบีย ตุรกี)

กลุ่มเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ยานยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ จะใช้ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการขยายการส่งออกไปตลาดที่มีศักยภาพใหม่ๆ และตลาด FTA ได้แก่ ชิลี เปรู อาร์เจนตินาแอฟริกาใต้ และตะวันออกกลางรวมถึงสร้างพันธมิตรเพื่อร่วมลงทุนในเอเชียใต้และอาเซียน เพื่อเข้าถึงตลาด โดยมีตลาดเป้าหมาย อินเดีย บังกลาเทศ อาเซียน ยูเออี กาตาร์ ชิลีโคลอมเบีย เคนยา แทนซาเนีย หมู่เกาะแคริบเบียน

กลุ่มเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์วัสดุก่อสร้าง ขยายตลาดใหม่ที่มีการขยายตัวด้านการก่อสร้างและสาธารณูปโภค ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์และพัฒนาเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์สำเร็จรูปใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ผลักดันผู้รับเหมาไทยเข้าไปประมูลงานในอาเซียน และแอฟริกา พัฒนาการขนส่งทางบก โดยเฉพาะรถไฟรางคู่เชื่อมโยงอินโดจีน เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ เน้นตลาดเป้าหมายอินเดีย อาเซียน ตะวันออกกลาง ละตินอเมริกา แอฟริกา

กลุ่มเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์อัญมณีและเครื่องประดับ สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นในเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ไทย ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการค้าพลอยสี และแหล่งผลิตเครื่องประดับเงินสำคัญของโลก ขยายช่องทางการตลาดใหม่ๆ สร้างพันธมิตรการร่วมลงทุนในเอเชียใต้ ฯลฯ โดยมีตลาด เป้าหมาย อาทิ โมซัมบิก พม่า กัมพูชา สหรัฐฯ รัสเซีย จีน เป็นต้น

“ด้วยกลยุทธ์ต่างๆ ที่ทุ่มเทลงไป ทำให้คาดว่าสถานการณ์ส่งออกไทยในปี 57น่าจะดีเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ โดยกระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าหมายขยายตัว 5% จากปีนี้คิดเป็นมูลค่า 243,105 ล้านเหรียญฯ เพราะคาดว่าเศรษฐกิจโลกและประเทศคู่ค้าสำคัญๆ ทั้งสหรัฐฯ ยุโรป ญี่ปุ่น รวมถึงจีน น่าจะฟื้นตัวได้ดีเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์จากปีนี้”

 


แนะผู้ส่งออกปรับตัวเพื่ออยู่รอด
อย่างไรก็ตาม แม้กรมฯจะกำหนดแผนงาน และยุทธศาสตร์เพื่อผลักดันการส่งออกให้ขยายตัวให้ได้ตามเป้าหมายแล้วแต่ในส่วนของผู้ผลิต และผู้ส่งออกไทย ยังจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์อยู่รอด และแข่งขันได้ เพราะยังมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่ยังต้องเผชิญอย่างรุนแรง

โดยนางนันทวัลย์ แนะนำว่า สิ่งจำเป็นที่ต้องทำคือ ลดต้นทุนด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น ปรับกระบวนการทำงานให้ใช้เวลาลดลงลดค่าใช้จ่ายด้านการขนส่ง หรือการเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งแนวทาง ดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนและเสริมศักยภาพการแข่งขันได้

นอกจากนี้ ยังต้องพัฒนารูปแบบเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์และบริการ โดยใช้ความได้เปรียบ หรือจุดแข็งที่มีอยู่มาสร้างสรรค์การผลิตเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์และบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์และบริการที่มีคุณค่า ยากต่อการเลียนแบบ อันจะช่วยให้ผู้ประกอบการหลีกหนีจากเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์คู่แข่ง เช่น จีน เวียดนาม ที่มีราคาต่ำกว่า

ที่สำคัญต้องศึกษาและเรียนรู้ให้เท่าทันกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลก และภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สามารถรับมือและปรับตัวได้อย่างเหมาะสม สร้างโอกาสในการดำเนินเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ของตนเอง ต้องศึกษาลู่ทางโอกาส และผลกระทบ รวมถึงเตรียมความพร้อมปรับตัวจากกฎเกณฑ์ หรือกติกาทางการค้าระหว่างประเทศ “ถ้าปรับตัวได้ก่อน เรียนรู้ที่จะใช้โอกาสจากสิ่งที่กำลังจะเกิดเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ได้ก่อน ย่อมสร้างความได้เปรียบให้กับตนเองได้”

แต่หากผู้ประกอบการต้องการความช่วยเหลือ หรือคำปรึกษา กรมฯได้เปิดบริการเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์และให้คำปรึกษาเชิงลึกที่หลากหลาย เช่น สายตรงผู้ส่งออก DITP Service Center 1169, ศูนย์พัฒนาการค้าและเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งในส่วนกลางและที่สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สคร.) ในอาเซียน ทั้ง 9 แห่ง ใน 8 ประเทศ, ศูนย์พัฒนาเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์สู่สากล เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในรูปแบบพี่เลี้ยงทางเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์

ขณะเดียวกัน กรมฯยังมีโครงการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการ เช่น โครงการ SMEs Pro-active ที่ได้รับเงินสนับสนุน 300 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี (ปี 2556-58) ศูนย์บริการเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ในการแสวงหาวัตถุดิบให้แก่ SMEs ศูนย์พัฒนาการค้าและเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โครงการผู้ส่งออกอัจฉริยะ (SMART Exporter) เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีช่องทางการตลาดผ่านออนไลน์ หรือ Thaitrade.com ที่ปัจจุบัน มีร้านค้าออนไลน์ที่ได้รับการคัดสรรว่ามีคุณภาพมาตรฐานส่งออก 9,739 ร้านค้า มีผู้เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ที่ลงทะเบียนแล้วกว่า 47,300 ราย มีเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์กว่า 172,535 รายการ และมีผู้เข้าเยี่ยมชมกว่า 1.6 ล้านราย จาก 229 ประเทศทั่วโลก

“แม้การส่งออกไทยในปี 56 จะขยายตัวน้อย เพราะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจคู่ค้าที่ชะลอตัว แต่ในปี 57 คาดว่าจะกลับมาขยายตัวมากเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ และจะเป็นกลไกขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตได้ แต่ไม่ว่าเศรษฐกิจโลกจะดีไม่ดีอย่างไร กรมฯก็ยังคงทำงานหนักร่วมกับภาคเอกชนเพื่อผลักดันให้การส่งออกไทยสามารถขยายตัวได้ตามเป้าหมาย” อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าวทิ้งท้าย.

ทีมเศรษฐกิจ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา

Monday the 8th. Custom text here

เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์สถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ : http://discozik.com
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.