วันเผยแพร่ วันจันทร์, ๐๙ ธันวาคม ๒๕๕๖

กูรูชี้ช่องปั้นแบรนด์อาเซียน พัฒนาศักยภาพแข่งขัน-ต่อยอดเพิ่มมูลค่า


เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เจดับบลิวที เอเชียแปซิฟิก จับมือเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เอ ที เคียร์นีย์ ออกรายงานเกี่ยวกับเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์-ผู้บริโภคอาเซียนเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ "Countdown to 2015 : Creating ASEAN Champion" เผยผู้บริโภคอาเซียนตระหนักรู้เรื่องแบรนด์เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ที่ผลิตจากอาเซียนระดับต่ำ แนะให้ผู้ประกอบการไทยเน้นสร้างแบรนด์คู่ยุทธศาสตร์ควบรวมกิจการในอาเซียน

รายงานดังกล่าวระบุว่า ผู้บริโภค 2,400 คน ในเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ มีความรู้ความเข้าใจในตัวเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ และตระหนักรู้เกี่ยวกับแบรนด์เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ที่ผลิตจากอาเซียนในระดับต่ำ
นายบ็อบ เฮคเคิลแมน ประธานกรรมการบริหาร เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เจดับบลิวที ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระบุว่า "ในภาพรวมเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์มีการเน้นเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์การท่องเที่ยวมากเกินไป ในขณะที่ความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์ของไทยยังมีน้อย ดังนั้นการปั้นแบรนด์ไทยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ไทยอยู่รอดหลังจากเปิดประชาคมอาเซียน"

นายเฮคเคิลแมนกล่าวว่า การสร้างแบรนด์อย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ ภาคเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ควรที่จะเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์หรือจัดจ้างบุคลากรที่มีความรู้ในการรุกตลาด วิทยาการต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ควบคู่ด้วย ขณะเดียวกันเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ต่าง ๆ ในไทยก็ต้องศึกษาตัวเองให้ถ่องแท้เสียก่อนที่จะรุกตลาดอาเซียน โดยจะต้องมีการเชื่อมโยงกันทั้งในระดับภูมิภาคด้วย ทั้งนี้เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์จะต้องปั้นแบรนด์ในระดับภูมิภาคเพื่อเชื่อมโยงกับลูกค้า รวมถึงต้องเตรียมแผนเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ระดับภูมิภาคอีกด้วย

ด้านนายซูน จยี ฉัว หุ้นส่วนบริหารเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เอ ที เคียร์นีย์ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า นักเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ต้องมีความเข้าใจตนเองก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดอาเซียน ซึ่งปัจจุบันแม้แต่เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ขนาดใหญ่ของไทยยังมีความเข้าใจเพื่อนเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ในระดับต่ำ แม้ว่าในระยะ 2 ปีที่ผ่านมานี้ รัฐบาลไทยพยายามกระตุ้นให้ทุกฝ่ายรับรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะเสาด้านเศรษฐกิจ แต่บรรดานักเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ รวมไปถึงคนทั่วไปยังรับรู้เกี่ยวกับอาเซียนในระดับต้น ๆ เท่านั้น

นางสาวนิ่มนวล ผิวทองงาม ผู้อำนวยการศูนย์ยุทธศาสตร์อาเซียน จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวแนะว่า หลาย ๆ เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ห้ามเพิกเฉยต่อการมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี ปัจจุบันเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์หลายแห่งไม่เข้าใจว่าเออีซีคืออะไร รวมไปถึงกรอบความคิดของเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์หลายแห่งที่ยังไม่กล้าลงทุนนอกประเทศ

"แม้จะมีการจัดงานสัมมนาเกี่ยวกับเออีซีมาก แต่มักไม่ค่อยมีหน่วยงานใดที่ชี้ทางว่าเกิดเออีซีแล้วภาคเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์จะต้องเตรียมตัวอย่างไร หากยังมีความคิดดึงดันว่าเออีซีหรือภาพใหญ่ไปถึงกรอบการค้าเสรีต่าง ๆ จะสร้างผลเสียให้กับไทยอยู่ ก็จะทำให้นักลงทุนไทยไม่มีความพร้อม และเสียเปรียบต่อต่างชาติในที่สุด" นางสาวนิ่มนวลกล่าว

นอกจากนี้รายงานดังกล่าวยังแนะนำถึงวิธีการที่จะสามารถทำให้นักเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์สามารถย่นระยะเวลาในการเจาะตลาดในต่างประเทศได้อย่างมีศักยภาพยิ่งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ โดยเห็นว่าควรใช้กลยุทธ์อย่างการควบรวมกิจการ หรือ M&A (Mergers and Acquisitions)

นายซูน จยี ฉัวระบุว่า การควบรวมกิจการโดยการเข้าเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์กิจการข้ามประเทศจะเกิดประโยชน์ได้เร็วกัเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ักลงทุน เพราะเป็นวิธีที่นักลงทุนจะไม่เสียเวลาไปกับการตั้งแบรนด์ใหม่ เพราะการตั้งแบรนด์ใหม่เพื่อให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศนั้นเป็นสิ่งที่ยากและใช้เวลานาน

ด้านนายพรชัย ปัทมินทร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ขนาดใหญ่ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย กล่าวถึงการใช้กลยุทธ์การควบรวมกิจการของเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ที่ขยายสาขาไปทั่วภูมิภาคว่า ซีไอเอ็มบีมีการขยายฐานเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์สู่ภูมิภาค เนื่องจากตลาดในมาเลเซียเล็กเกินไป จึงมีการขยายสู่อินโดนีเซียโดยนำเอาการควบรวมกิจการธนาคารนิอากา มาเป็นซีไอเอ็มบี นิอากา

นายพรชัยระบุว่า ยุทธศาสตร์การขยายเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์สู่อาเซียนของหลาย ๆ เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ก็ทำในลักษณะเดียวกันกับก่อนที่เข้าไปในเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ ช่วงเปิดประเทศเต็มตัวแล้ว ขอแนะนำว่าหลาย ๆ เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์จำเป็นต้องพัฒนาตัวเองให้แข็งแกร่งในไทยก่อน จึงจะรุกไปทำเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ในประเทศเพื่อนเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์

 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา

Monday the 8th. Custom text here

เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์สถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ : http://discozik.com
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.