ขั้นตอนการสมัคร

 

ปีงบประมาณ 2562 - 2564

 

เอกสารประกอบการสมัคร

สมัครเข้าร่วมงานแสดงเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์/บริการในต่างประเทศ (Overseas Trade Fair) 

1. แบบฟอร์มใบสมัคร (ดึงจากระบบ ไม่ต้องแนบเอกสาร)

2. แบบฟอร์มเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์งานแสดงเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ (DITP_SPA02) (เฉพาะการเข้าร่วมงานแสดงเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์)  


3. โบรชัวร์เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ของนิติบุคคล


4. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ดึงจากระบบ ไม่ต้องแนบเอกสาร)


5. งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี ที่ระบุรายได้จากการส่งออก โดยมีมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ไม่เกิน 500 ล้านบาท นับจากปีที่สมัครเข้าร่วมโครงการ*

    *หมายเหตุ กรณีในงบไม่ระบุรายได้จากการส่งออก ให้แนบ ภพ.30 ย้อนหลัง(เต็มฉบับ 12 เดือน) 3 ปี ตามรอบงบการเงิน

 

6. หลักฐานการส่งออก (ใบขนส่งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ออก หรือ ใบตราส่งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ทางทะเล B/L+Packing List+Invoice)

8. หนังสือรับรองการเป็นสมาชิก ของสภาฯ ใด สภาฯ หนึ่ง (3 สภาฯ ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ สภาเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์แห่งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ สภาผู้ส่งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ทางเรือแห่งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์)

9. หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกกรมฯ (ดึงจากระบบ ไม่ต้องแนบเอกสาร)

สอบถามรายละเอียดการสมัครสมาชิกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร. 1169

(ประเภท : EL / Pre-EL /TDC /Pre-TDC /SEL /SPL/LSP)

กรณีที่ต้องการขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

สามารถเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ได้ที่ คุณเชียร์ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ : http://discozik.com
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.