รายละเอียดโครงการ

 

เปิดศักราชใหม่ เตรียมความพร้อม SMEs บุกตลาดแบบเข้มข้น

 

โอกาสดีสำหรับ SMEs ที่ต้องการเปิดตลาดต่างประเทศ กับ เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ส่งเสริมและขยายช่องทางเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ของกลุ่มเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ SME สู่สากล (SMEs Connect to the world) โดยผู้ประกอบการจะพบเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์มากมาย


 

+++ Free 3 ต่อ +++


ต่อที่ 1 อบรมเตรียมความพร้อมแบบเข้มข้นสำหรับ SMEs ฟรี !

ต่อที่ 2 เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ Business Matching กับ ห้างสรรพเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ชั้นนำ , ร้านค้าปลีกค้าส่ง และ dropshiper เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างช่องทางการเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ ฟรี!!

ต่อที่ 3 สำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ที่ 1 และ 2 ที่ผ่านการคัดเลือก รับสิทธิฟรี!!! ค่าพื้นที่ ค่าตกแต่ง ค่าล่าม(เจ้าหน้าที่แปลภาษา) ในการเข้าร่วมออกงานแสดงเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ชั้นนำระดับโลก Seoul Food & Hotel 2018 , HKTDC Gifts and Premium Fair 2018 และงาน Top Thai Brands 2018 ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

 

- เริ่มเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์อบรม : วันที่ 20 -21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ
- Business Matching : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ 

หมายเหตุ  สมาชิกคลัสเตอร์ 15 กลุ่ม ของกรมส่งเสริมเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

รายชื่ออบรม

ระกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 144 ราย 

 

  • กิจการที่ผ่านการคัดเลือก สามารถส่งผู้แทนเข้าอบรมได้พียง 1 ท่านเท่านั้น
  • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ Email ยืนยันการเข้าร่วมเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์
    และโปรดตอบกลับ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น.**

**หมายเหตุ : ทางโครงการฯ ขออนุญาตตัดสิทธิ์ผู้เข้าอบรม กรณีที่ไม่ตอบกลับภายในเวลาที่กำหนด โดยมิแจ้งล่วงหน้า

 

 

ผู้ที่มีรายชื่อทั้ง 144 ราย เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมในวันที่ 20 – 21กุมภาพันธ์ 2561

และเข้าร่วมเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ Business Matching ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เท่านั้น

 

สำหรับการคัดเลือกผู้ผ่านการเข้าร่วมงานแสดงเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ในต่างประเทศ จำนวน 30 ราย

จะต้องได้รับการพิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1. เป็นผู้ประกอบการทีอยู่ใน 15 กลุ่มคลัสเตอร์ ของ กสอ.
2. เป็นผู้ประกอบการทีเป็นสมาชิก กสอ.
3. เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้วอย่างน้อย 2 ปี
4. นำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์การค้า
5. เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์มีความเหมาะสมกับงานแสดงเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์และพื้นที่
6. เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ได้รับการรับรองมาตรฐาน
7. เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์และเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ต้องได้รับความเห็นชอบให้ร่วมงานจากผู้จัดงานและสำนักพาณิชย์ในประเทศนั้น

โดยจะมีคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา ซึ่งจะมีการประกาศรายชื่อให้ทราบอีกครั้งภายหลัง

สอบถามโทร 02 345 1243 , 02 345 1059 คุณสิริกุล คุณสุนิสา คุณอักษรามญชุ์

 

  

รายชื่อเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ที่ผ่านเข้างานแสดงเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ 

 

No.

EVENT

Date

Location

DETAIL

1

Seoul Food & Hotel 2018

May,1-4 2018

Korea

Download 

2

Hong Kong Gift & Premium Fair 2018

April,27-30 2018

Hong Kong

Download 

3

Top Thai Brands 2018

May,10-13 2018

Vietnam

Download 

 

ทั้งนี้ สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศรายชื่อนี้ สถาบัน SMI ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วม

"งานประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมงานแสดงเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ Seoul Food & Hotel 2018"
ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 13:30 - 15:30 ณ ห้องประชุมสถาบัน SMI สภาเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์แห่งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์

โปรดยืนยันการเข้าร่วมงานกลับมายัง Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2561

ซึ่งเอกสารที่ต้องแนบมาพร้อมเมลตอบกลับด้วย มีดังนี้
1. รูปเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ที่ใช้สำหรับ PR ใน website งานฯ
2. Company Profile (English Version) สำหรับลง Directory
3. รายชื่อและสำเนาหน้า passport ผู้เดินทาง รวมถึงลักษณะการเข้าพักที่ต้องการ (พักเดี่ยว/พักคู่)

 

 

Monday the 8th. Custom text here

เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์สถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ : http://discozik.com
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.