เอกสารการอบรม SME Strong/Regular Level

 

ลำดับ

หัวข้อ

ผู้บรรยาย

1

รายละเอียดโครงการ

คุณไปยดา หาญชัยสุขสกุล

2

ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มการวินิจฉัย

อ.วนิดา

3

การพัฒนาแบรนด์

อ.สรกิจ

4

การควบคุมต้นทุนเพื่อสร้างกำไร

อ.ยุทธนา

5

การลดต้นทุน

ดร.คำนาย

6

Brand -Logo & Package Design

อ.นลินี

Saturday the 6th. Custom text here

เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์สถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ : http://discozik.com
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.