รายละเอียดและขั้นตอนการสมัคร

SME Strong / Regular Level

กลับมาอีกครั้ง สำหรับโครงการสำหรับผู้ประกอบการทั่วไป หรือผู้ประกอบการที่มีศักยภาพแข็งแกร่งแต่อยากพัฒนาต่อยอดเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆที่ผู้ประกอบการสนใจ อาทิ
• ด้านการลดต้นทุนปรับปรุงกระบวนการผลิต
• การพัฒนาบรรจุพัฒนเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ง่ายต่อการขนส่ง และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์
• การพัฒนาด้านการตลาดเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับรู้ในตัวเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ และเพิ่มยอดเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์

โดยปีนี้ได้ขยายหลักการพิจารณาเพื่อเพิ่มโอกาสให้ SME ดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. บุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยต้องมีผลิตภัณฑ์ และมีการเสียภาษีตามเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ 3 ปีเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ไป
2. วิสาหกิจชุมชน / กลุ่ม / เครือข่าย ที่มีการเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ทะเบียนทางภาครัฐ 3 ปีเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ไป
3. นิติบุคคล ที่จดทะเบียนเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ 3 ปีเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ไป

เกณฑ์การรับสมัคร
1. เป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ ตั้งแต่ 3 ปีเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ไป
2. เป็นเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ภาคการผลิต
3. มีการส่งงบการเงินอย่างสม่ำเสมอ
4. มีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทย มากกว่า 51 %
5. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกดำเนินคดี

 

>>  / เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ใบสมัคร Click!! <<

 เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณวนิตา 02-345-1188

 

 

 

Monday the 8th. Custom text here

เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์สถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ : http://discozik.com
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.