งานอบรมสัมมนายกระดับเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ด้วยมาตรฐานสากล

 

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ "ยกระดับเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์อาหาร ด้วยมาตรฐานสากล"

โดยในงานจะรวบรวมมาตรฐานที่ท่านควรมี พร้อมแนวทางการขอรับ เพื่อนำเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ออกต่างประเทศ

กำหนดการสัมมนา : วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 59

ณ บจก.ทูฟ ซูด ที่ตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

สอบถามเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ได้ที่ :

1. สถาบันSMI : 02-345-1244/023451121 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. discozik.com

2. ทูฟซูด : 081-8779326/081-9088823/081-2709625

 

>>>>    <<<<

 

Sunday the 7th. Custom text here

เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์สถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ : http://discozik.com
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.